ბოლო კომენტარები

  არქივები

  კატეგორიები

  • კატეგორიები არ არის

  მეტა

  ABOUT

  Space Logic is a design company that aimed at creating interiors. We consider every single detail and create design linking to your personalities or brands. That’s why all our interiors differ.

  Every kind of identity needs analyzes and transformation into a system and form. We don’t only create comfortable and beautiful space but provide systematic change, order, correct planning and flexibility, specific to your space needs.

   

  Space Logic არის კომპანია რომელიც ქმნის ინტერიერის დიზაინს. ყველა დიზაინი იქმნება პიროვნების ან ბრენდის გათვალისწინებით, ამიტომ ჩვენს მიერ დაგეგმილი ყოველი ინტერიერი ინდივიდუალურია.

  ყველა სახის იდენტობა საჭიროებს ანალიზს და შემდგომ მისი სისტემასა და ფორმებში გარდაქმნას, ამიტომ ჩვენ არ ვქმნით მხოლოდ კომფორტულ ან ლამაზ სივრცეს არამედ თქვენი საჭიროებიდან გამომდინარე ვახდენთ მის სისტემურ ცვლილებას, მოწესრიგებას და სწორ გეგმარებით ვძენთ სივრცეს მოქნილობას.